Polska Pomoc – Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości na Białorusi

PFRR

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

więcej informacji
www.pfrr.pl

Podlaska Fundacja rozwoju Regionalnego istnieje od 1994r.

Naszym celem jest wspomaganie rozwoju gospodarczego regionu, w tym rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności inspirowanie tworzenia i wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw.

  • Zarządzamy programami wsparcia przedsiębiorców ze środków unijnych. Oceniamy i opiniujemy wnioski o dofinansowanie dotyczące m.in. wspierania informatyzacji przedsiębiorstw, współpracy pomiędzy Uczelniami i Ośrodkami Badawczo Rozwojowymi a przedsiębiorcami, zakupu nowych technologii oraz wsparcia polskiego eksportu.
  • Opracowujemy biznes plany i strategie rozwoju przedsiębiorstw i samorządów. Wykonujemy analizy ekonomiczno-finansowe i marketingowe. Pomagamy w pozyskaniu środków pomocowych na przedsięwzięcia gospodarcze i samorządowe.
  • W ramach Ośrodka Enterprise Europe Network Poszukujemy nowych rynków zbytu i potencjalnych partnerów dla naszych przedsiębiorców. Współorganizujemy targi, misje handlowe i spotkania z kontrahentami.
  • Promujemy odnawialne źródła energii. Świadczymy usługi doradcze z zakresu energetyki konwencjonalnej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz energooszczędności. Realizujemy projekty mające na celu promocję „czystej energii” oraz uświadamiamy jaki jest związek wykorzystania odnawialnych źródeł energii z ochroną środowiska. Pomagamy samorządom, małym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie wykorzystania eko-energii.
  • Przeprowadzamy inwestycje kapitałowe na zasadach venture capital poprzez zakup udziałów lub akcji.
  • Zabezpieczamy wszystkie rodzaje transakcji kredytowych: kredyty (inwestycyjne, obrotowe, w rachunku bieżącym i inne), gwarancje, faktoring, akredytywy.
  • Udzielamy pożyczek mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, które mogą mieć trudności z uzyskaniem kredytu bankowego.
  • Kształtujemy postawy społeczne i promujemy przedsiębiorczość na każdym etapie rozwoju, zarówno wśród wychowanków przedszkoli jak i uczniów szkół podstawowych czy też młodzieży. Robimy to m.in. przy pomocy konkursów pro-przedsiębiorczych wśród najmłodszych, jak też poprzez współpracę ze szkołami popularyzującymi niestandardowe formy nauczania wspierające metody tradycyjne.
  • Od wielu lat Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego prowadzi działania mające na celu pobudzenie przedsiębiorczości wśród mieszkańców województwa podlaskiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży i doprowadzenie do zmiany ich postaw w tym obszarze. Uważamy, że kształtowanie właściwych postaw społecznych jest ważne na każdym etapie rozwoju, zarówno wśród najmłodszych wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych czy młodzieży.

PRZEJDŹ DO PODSTRONY PARTNERÓW

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.