Polska Pomoc – Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości na Białorusi

O projekcie

„Rozwój przedsiębiorczości za pomocą europejskich standardów i narzędzi w małych miastach i na wiejskich obszarach obwodu mińskiego na Białorusi”

Projekt ma na celu wsparcie mieszkańców terenów wiejskich obwodu Mińskiego na Białorusi w zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej. Głównym środkiem do osiągnięcia tego celu jest transfer wiedzy i dobrych praktyk wypracowanych przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego na grunt białoruski z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i oczekiwań uczestników.

W ramach projektu zostały / będą realizowane następujące działania:

1. Przeszkolenie 40 osób i 80 przedsiębiorców z zakresu zakładania, prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej

Zakończono

2. Otwarcie w Mińsku Punktu Doradczego i zorganizowanie spotkań z ekspertami dla 150 osób

Zakończono

3. Zorganizowanie wizyty studyjnej na Podlasiu przedstawicielom białoruskich organizacji pozarządowych zrzeszających przedsiębiorców i wspierających rozwój przedsiębiorczości, 20-22 czerwca 2016, Białystok; w ramach wizyty studyjnej białoruska delegacja odwiedziła Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, wzięła udział w konferencji „Regionalna kooperacja jako klucz do rozwoju przedsiębiorczości” oraz odwiedziła 3 podlaskie gminy: Hajnówka, Białowieża oraz Narewka.

Zakończono

4. Zorganizowanie misji gospodarczej polskich przedsiębiorców na Białoruś połączonej ze spotkaniami b2b

Zakończono

5. Wydanie biuletynu w nakładzie 1500 egzemplarzy utrwalającego i upowszechniającego dobre praktyki wypracowane na bazie projektu

Zakończono

Zapraszamy do śledzenia postępów programu

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.