Misja Gospodarcza Białoruś – aż 130 międzynarodowych spotkań w trzy dni!

9

LISTOPADA, 2016

130 spotkań – właśnie taki wynik udało się osiągnąć podczas misji gospodarczej przedsiębiorców do Mińska (Białoruś), która odbyła się w dniach 24—27 października 2016 roku. Uczestniczyło w niej 26 uczestników z 20 polskich firm, które reprezentowały m.in. branże: turystyczną, budowlaną, handlową, meblową czy przetwórstwa spożywczego.

W pierwszym dniu misji przedsiębiorcy wzięli udział w XX Jubileuszowym Białorusko-Polskim Forum Gospodarczym „Dobrosąsiedztwo 2016”. Forum zawierało trzy panele tematyczne dotyczące różnych aspektów współpracy międzynarodowej i rozwoju regionalnego. Jeden z nich prowadził Kamil Pendowski, Dyrektor ds. Projektów Rozwojowych z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

Drugi dzień rozpoczął się konferencją, na której omówiono możliwości współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i z Białorusi. Jednak najważniejszym punktem tego dnia, jak też całego wyjazdu, były spotkania B2B pomiędzy polskimi i białoruskimi firmami. Dzięki wsparciu partnera białoruskiego – Mińskiego Stołecznego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców – wszystkie polskie firmy miały partnerów do rozmów.

W rozmowach uczestniczyło 20 polskich firm oraz niemal 50 białoruskich. W sumie przeprowadzono około 130 bezpośrednich spotkań pomiędzy przedsiębiorcami, w czasie których firmy przedstawiały swoje oferty i omawiały możliwości współpracy. Najbardziej oblegane były stoliki z branży budowlanej i przetwórstwa spożywczego.

Trzeciego dnia przedsiębiorcy odwiedzili m.in. Inkubator Małego Biznesu, który wspiera firmy utworzone przez młodych ludzi oraz siedzibę Białoruskiej Giełdzie Towarowej. Jako zakończenie wizyty odbyła się giełda ofert turystycznych, podczas której firmy prezentowały swoje możliwości i rozmawiały bezpośrednio z zainteresowanymi.

Jeden z uczestników misji, Pan Jerzy Nesteruk z Biura Turystyki Aktywnej ,,NES-TUR”, tak określił to przedsięwzięcie: „Największą zaletą tego wyjazdu było umożliwienie bezpośredniego spotkania i rozmów z przedstawicielami branży turystycznej na Białorusi, wymiany doświadczeń ze swojej działalności oraz zaplanowanie współpracy na przyszłość. Ważną zaletą misji było również poznanie specyfiki białoruskiego rynku turystycznego oraz uwarunkowań jego rozwoju”. Ponadto Pan Nesteruk podkreśla, że szczególnie cieszy się z poznania przedsiębiorców turystycznych z obwodu grodzieńskiego i brzeskiego, sąsiadujących bezpośrednio z woj.podlaskim. Zauważył on też, że optymizmem napawa fakt bardziej pragmatycznego i liberalnego podejścia władz Białorusi do kwestii prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze turystyki.

Mamy nadzieję, iż zdobyta wiedza oraz nawiązane kontakty zaowocują umowami handlowymi w niedalekiej przyszłości. A kolejna misja gospodarcza, tym razem do Niemiec, już za tydzień!

***

Misja gospodarcza przedsiębiorców do Mińska na Białorusi była zorganizowana w ramach projektu „Rozwój przedsiębiorczości za pomocą europejskich standardów i narzędzi w małych miastach i na wiejskich obszarach obwodu Mińskiego na Białorusi” we współpracy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z Mińskim Stołecznym Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców. Projekt był finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Marcin Pogorzelski
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.