Polska Pomoc – Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości na Białorusi

Kontakt

PFRR

POLSKA

PFRR
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Starobojarska 15,
15-073 Białystok

tel. 85 740 86 83
e-mail: pomoc@plby.eu

MIŃSKI STOŁECZNY ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW

BIAŁORUŚ

Miński Stołeczny Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
ul. Serafimowicza, 11, p.104
220033, Mińsk, Republika Białoruś

tel./fax: +375 17 298 24 38, 298 24 48
e-mail: souz@allminsk.biz

www.allminsk.biz

Kamil Pendowski
Koordynator Projektu
pendowski@pfrr.pl

Magdalena Maksimowicz
Menadżer projektu
maksimowicz@pfrr.pl

Formularz kontaktowy

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.