Delegacja przedstawicieli białoruskich organizacji pozarządowych w województwie podlaskim

16

CZERWCA, 2016

20 – 22 czerwca 2016r. odbyła się wizyta przedstawicieli białoruskich organizacji pozarządowych zrzeszających przedsiębiorców i wspierających rozwój przedsiębiorczości.

 

Czy wiesz że:

Według badań Republikańskiej Konfederacji Rozwoju Przedsiębiorczości Białorusi głównymi problemami, z jakim borykają się przedsiębiorcy białoruscy, są:

  1. Brak dialogu władz i biznesu, brak wsparcia biznesu.
  2. Korupcja.
  3. Brak stabilności ustawodawstwa.

Czy doświadczenia związane z budowaniem systemu wsparcia przedsiębiorców na Podlasiu mogą być przeniesione na grunt białoruski? Na to pytanie postara się znaleźć odpowiedź delegacja białoruskich organizacji pozarządowych w trakcie wizyty w naszym województwie.

Cel wizyty:

Wizyta jest elementem projektu „Rozwój przedsiębiorczości za pomocą europejskich standardów i narzędzi w małych miastach i na wiejskich obszarach obwodu Mińskiego na Białorusi”, realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego we współpracy z Mińskim Stołecznym Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców.

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich i w małych miastach na Białorusi. Przedstawiciele 13 organizacji pozarządowych zajmujących się rozwojem przedsiębiorczości na Białorusi dowiedzą się, w jaki sposób podlascy przedsiębiorcy wykorzystują wsparcie otrzymywane od samorządów i instytucji otoczenia biznesu oraz zapoznają się ze standardami pracy z przedsiębiorcami stosowanymi w województwie podlaskim. Dodatkowo, dzięki doświadczeniu polskich partnerów, otrzymają bezcenną wiedzę na temat błędów, jakie zostały popełnione w Polsce oraz o sposobach na ich uniknięcie.

Udział w projekcie pozwoli obu stronom, w oparciu o wieloletnie doświadczenie, na wypracowanie odpowiednich rozwiązań i doprowadzi do stworzenia w ramach dalszych prac nowoczesnego modelu rozwoju przedsiębiorczości na Białorusi.

Jak mówi Dyrektor Projektów Rozwojowych Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Kamil Pendowski: „Od lat skutecznie wspieramy podlaskich przedsiębiorców i chcemy tą wiedzą i doświadczeniem podzielić się z naszymi sąsiadami. Współpraca to jednak szansa nie tylko dla przedstawicieli strony białoruskiej, ale i dla nas. Kontakty nawiązane w ramach projektu pozwolą na natężenie współpracy, zarówno w sferze biznesu, jak i w sferze organizacji pozarządowych ”.

Przebieg wizyty

20.06.2016 r. godz. 14.00 – 15.30

Wizyta w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym

21.06.2016 r. godz. 10.00 – 14.30

Konferencja Regionalna kooperacja jako klucz do rozwoju przedsiębiorczości, Hotel Gołębiewski w Białymstoku, wstęp wolny (program konferencji w załączeniu).

Poruszone zostaną między innymi następujące tematy:

  • Rozwój przedsiębiorczości w Białorusi: wyzwania, zarysy na skali narodowej i regionalnej, perspektywy międzynarodowej współpracy gospodarczej, Vladimir Kariagin, Miński Stołeczny Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
  • Współpraca lokalna na rzecz przedsiębiorczości, Witold Karczewski, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
  • Projekt „Hub of talents” jako przykład wykorzystania środków UE w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
22.06.2016 r.

Wizyta delegacji białoruskiej w gminach Hajnówka i Białowieża.

Wizyty w gminach Hajnówka i Białowieża unaocznią przedstawicielom białoruskich organizacji, w jaki sposób przebiega proces wspierania biznesu w małych podlaskich gminach oraz jak ważny w rozwoju przedsiębiorczości jest udział lokalnych władz i społeczności. W Hajnówce odbędzie się spotkanie, na którym pan Eugeniusz Kowalski, Prezes Lokalnej Grupy Działania, przedstawi realny wpływ LGD na rozwój lokalnej społeczności. Następnie pani Walentyna Pietruczuk, prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej, opowie o możliwościach rozwoju turystyki na terenie gminy Białowieża, zaś pani Alicja Orzechowska, doradca Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego poinformuje, jakie działania z zakresu wspierania przedsiębiorczości cieszą się w praktyce największym zainteresowaniem przedsiębiorców i które przynoszą najlepsze efekty. W Białowieży wójt gminy, pan Grzegorz Kasprowicz, przedstawi aktualne plany w zakresie rozwoju gminy, zaś Prezes Centrum Wdrażania Projektów, pan Krzysztof Margol, przedstawi, w jaki sposób CWP oddziałuje w celu pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości. Na zakończenie wizyty delegacja odwiedzi Dwór Bartnika w Narewce, gdzie spotka się z przedsiębiorcami, którzy rozwinęli swoją działalność gospodarczą właśnie dzięki współpracy lokalnej.

Dyrektor Projektów Rozwojowych, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Kamil Pendowski

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.